Đoàn chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu kiểm tra thực địa

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc đang có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại để đánh giá mức độ an toàn của kế hoạch Nhật Bản xả ra biển nước đã qua xử lý và pha loãng.

Đoàn có khoảng 30 người, bao gồm các quan chức cấp cao của Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc.

Vào thứ Ba và thứ Tư, đoàn xem xét cách lưu trữ nước đã qua xử lý, kết quả phân tích và việc xây dựng các cơ sở để xả nước đã qua xử lý.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) chủ quản nhà máy đang chuẩn bị để bắt đầu xả nước vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8.

Trước khi xả ra biển, nước đã qua xử lý sẽ được pha loãng để giảm nồng độ triti xuống còn khoảng 1/7 so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nước uống.

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc đến Nhật Bản theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nước hôm 7/5.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết mục đích chuyến đi của đoàn là kiểm chứng chi tiết các tác động đối với biển và thủy sản của Hàn Quốc, để ngay lập tức có các biện pháp cần thiết.