GDP của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 3 quý

Số liệu GDP mới nhất của Nhật Bản cho thấy người tiêu dùng chi tiêu trở lại sau khi chính phủ tiếp tục nới lỏng quy định về COVID.

Văn phòng Nội các cho biết GDP theo giá trị thực trong quý từ tháng 1 đến tháng 3 tăng 1,6% quy đổi theo năm. Đây là lần đầu tiên trong 3 quý, kinh tế Nhật Bản đạt tăng trưởng dương.

Chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn một nửa GDP của Nhật Bản. GDP đã tăng 0,6% so với quý trước đó. Chi tiêu tăng trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm du lịch và ăn uống, doanh số bán ô tô mới tăng mạnh.

Tuy nhiên, xuất khẩu giảm hơn 4%.