Liên minh cầm quyền Nhật Bản thông qua sửa đổi "dự luật LGBT"

Liên minh cầm quyền của Nhật Bản đã chính thức thông qua đề xuất sửa đổi dự luật về thúc đẩy sự thấu hiểu đối với cộng đồng LGBTQ, do một nhóm nghị sỹ không đảng phái soạn thảo.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Komeito dự định trình "dự luật LGBT" này lên Quốc hội trong tuần này.

Dự luật do một nhóm nghị sỹ không đảng phải soạn thảo 2 năm trước, nhưng chia rẽ trong các thành viên LDP về cách dùng từ ngữ khiến dự luật chưa được trình lên Quốc hội.

Hôm thứ Ba, Hội đồng chung của LDP đã thông qua sửa đổi dự luật, trong đó có một số dòng được viết lại. Một dòng viết rằng "cấm sự phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới" đã được đổi thành "không nên có sự phân biệt đối xử thiếu công bằng dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới".

Dự luật đã được cả 2 đảng trong liên minh cầm quyền thông qua. Dự kiến các đảng sẽ kêu gọi phía đối lập ủng hộ dự luật đã qua sửa đổi này, sau đó sẽ trình dự luật lên Quốc hội.

Những người ủng hộ cộng đồng LGBTQ chỉ trích động thái trên. Anh Asanuma Tomoya, một người chuyển giới nam, cho biết Nhật Bản không cần một dự luật không cấm hoàn toàn sự phân biệt đối xử.