Nhật Bản: Tăng giá điện từ tháng 6

Những người sống ở Nhật Bản sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn bắt đầu từ tháng 6. Chính phủ đã phê duyệt đề nghị tăng giá điện theo yêu cầu của các công ty điện lực lớn. Mức tăng lớn nhất sẽ là gần 40%.

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi nói: "Chúng tôi đã tính toán lại mức giá sau khi xem xét cẩn thận giá nhiên liệu mới nhất và các yếu tố khác".

Bộ Công nghiệp cho biết bộ cũng cân nhắc mức lương của người lao động.

Để có thể tăng giá với điện chủ yếu dùng cho sinh hoạt thì phải được sự phê duyệt của chính phủ.

7 công ty, bao gồm cả Công ty Điện lực Tokyo, đã đề nghị chính phủ cho phép tăng giá điện. Các công ty nói rằng đang bị ảnh hưởng do giá khí đốt tự nhiên dùng để sản xuất nhiệt điện tăng vọt.

Giá sẽ tăng trung bình từ 15% và thay đổi tùy theo công ty.