Khảo sát của NHK: Đa số thận trọng với AI

Trong cuộc khảo sát mới đây của NHK, đa số muốn chính phủ cũng như chính quyền địa phương cần thận trọng trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuối tuần qua, NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại ngẫu nhiên với 2.539 người từ 18 tuổi trở lên. Có 1.225 người trả lời, chiếm 48% tổng số.

Khảo sát đặt câu hỏi anh chị suy nghĩ thế nào về việc chính phủ cũng như chính quyền địa phương sẽ sử dụng AI để tạo ra văn bản và hình ảnh.

Có 67% người trả lời cho rằng nên sử dụng AI một cách thận trọng, 9% nói rằng nên sử dụng rộng rãi, 14% thì nói rằng hoàn toàn không nên sử dụng phần mềm này.