Bosai - Ứng phó thảm họa (134) Mười một từ khóa sinh tồn ⑩ Kế hoạch Duy trì Hoạt động Kinh doanh – BCP

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ nhìn lại bài học rút ra từ các trận động đất lớn tháng 4 năm 2016 ở tỉnh Kumamoto, qua 11 từ khóa. Hôm nay, chúng ta tập trung vào BCP (viết tắt cụm từ trong tiếng Anh Business Continuity Plan), có nghĩa là Kế hoạch Duy trì Hoạt động Kinh doanh.

Trận động đất Kumamoto đã ảnh hưởng tới các công ty, kể cả những công ty liên kết với Sony và nhiều nhà máy chế tạo bán dẫn khác tập trung trong tỉnh. Điều này dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung chất bán dẫn trên toàn Nhật Bản.

Tác động từ một phản ứng dây chuyền như vậy cũng đã gây ra vấn đề tương tự khi trận động đất lớn xảy ra tại vùng Tohoku của Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011. Tầm quan trọng của BCP cũng đã được thảo luận vào thời điểm đó.

BCP là một kế hoạch đề ra phương pháp hoặc khuôn khổ đảm bảo cho các công ty tiếp tục những hoạt động chính của họ ngay cả trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai hoặc bùng phát bệnh truyền nhiễm. Nếu hoạt động kinh doanh của họ bị gián đoạn, kế hoạch này sẽ tạo điều kiện để họ khởi động lại công việc kinh doanh trong thời gian ngắn nhất có thể. Không giống như một kế hoạch phòng chống thiên tai nhằm mục đích cứu người dân, mục đích của một BCP là để đảm bảo việc tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Các trận động đất ở Kumamoto đã một lần nữa cho thấy việc cần thiết phải soạn thảo một Kế hoạch Duy trì Hoạt động Kinh doanh - BCP.

Thông tin được cập nhật đến ngày 15/5.

Thông tin này được đăng tải trên trang web và các trang mạng xã hội của NHK World JAPAN.