Cơ quan Văn hóa Nhật Bản bắt đầu chính thức hoạt động tại Kyoto

Cơ quan Văn hóa Nhật Bản đã chính thức hoạt động tại Kyoto sau khi di dời từ Tokyo đến cố đô của Nhật Bản vào tháng 3 năm nay.

Người đứng đầu cơ quan này, ông Tokura Shunichi và một số quan chức khác đã làm việc tại văn phòng mới đặt tại quận Kamigyo trong thời gian chuẩn bị. Hầu hết 390 nhân viên đã được thuyên chuyển tới đây. Các quan chức chiếm khoảng 70% tổng số nhân viên của cơ quan này.

Hôm thứ Hai, ông Tokura đã phát biểu trực tiếp với các quan chức cấp cao ở Kyoto, còn những người ở Tokyo thì tham gia trực tuyến.

Ông cho biết việc chuyển văn phòng tới Kyoto sẽ không chỉ giúp giảm sự tập trung dày đặc của các cơ quan chính phủ tại Tokyo mà còn là dịp để cải tổ cơ cấu của cơ quan này.

Ông đề cập tới việc phổ biến văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản trên toàn cầu, bảo tồn và tận dụng tài sản văn hóa để thúc đẩy du lịch cũng như để vực dậy nền kinh tế địa phương.

Ông Tokura lưu ý rằng Kyoto có nhiều tài sản văn hóa và người dân địa phương luôn thưởng thức các tài sản văn hóa này trong cuộc sống hàng ngày. Ông kêu gọi các nhân viên của cơ quan hãy phát triển các xu hướng văn hóa và nghệ thuật mới ở đây.

Cơ quan Văn hóa cho biết 6 trong trong số 13 bộ phận, trong đó có bộ phận chính sách và tận dụng tài nguyên văn hóa, có trụ sở tại Kyoto.