Triển lãm công nghệ mới nhất sử dụng ChatGPT

Trong 3 ngày 10/5-12/5, tại Tokyo đã diễn ra Tuần lễ NexTech 2023, triển lãm thương mại giới thiệu một số hệ thống và thiết bị mới nhất sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, như ChatGPT.

Tham gia triển lãm có khoảng 120 công ty và tổ chức nghiên cứu của Nhật Bản và nước ngoài.

E9 Technologies - một công ty CNTT ở Tokyo - đã phát triển cách mua sắm sử dụng ChatGPT. Một nhân vật có tên Atena giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ bằng cách trả lời các câu hỏi qua màn hình máy tính bảng. Công ty hy vọng các nhà bán lẻ sẽ áp dụng hệ thống này.

Công ty Wellvill đã phát triển hệ thống giúp để mắt trông nom người già. Khi mọi người trò chuyện qua màn hình, hệ thống sẽ phân tích giọng nói để xác định những thay đổi về nhận thức và cảm xúc.

Người phát ngôn của Wellvill, Yamazaki Michiho cho biết: "Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ chủ yếu cho người già. Tuy nhiên, trẻ em cũng có thể nói về những lo lắng ở trường. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cần có AI tương tác cho tất cả các thế hệ".

Ban tổ chức triển lãm cho biết ứng dụng ChatGPT đã thúc đẩy sự phát triển của AI tương tác trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, dịch vụ khách hàng và công việc văn phòng.