ASEAN chưa đạt được tiến triển về vấn đề Myanmar

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, các nhà lãnh đạo vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong việc giải quyết tình trạng hỗn loạn ở Myanmar.

Giao tranh tại Myanmar là trọng tâm trong chương trình nghị sự tại cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Labuan Bajo, Indonesia, kết thúc vào thứ Năm.

Giao tranh giữa các lực lượng quân sự và ủng hộ dân chủ tại Myanmar vẫn tiếp diễn kể từ khi quân đội đảo chính vào tháng 2/2021.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận cách để kêu gọi quân đội Myanmar thực thi kế hoạch hòa bình được gọi là Đồng thuận 5 điểm. Các nhà lãnh đạo ASEAN, bao gồm người đứng đầu quân đội Myanmar, đã nhất trí về kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4/2021. Kế hoạch kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức bạo lực” và cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Tuyên bố chủ tịch sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc xung đột vũ trang và bạo lực ở Myanmar leo thang.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo nhắc lại “lập trường thống nhất” rằng Đồng thuận 5 điểm vẫn là “khung tham chiếu chính”. Tuy nhiên, tuyên bố gần như không nhắc đến bất kỳ tiến triển cụ thể nào để giúp giải quyết tình hình ở Myanmar.