Nợ quốc gia của Nhật Bản cao kỷ lục năm thứ 7 liên tiếp

Nợ quốc gia của Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm thứ 7 liên tiếp.

Bộ Tài chính cho biết nợ quốc gia tính tới cuối tháng 3 là 1.270 nghìn tỷ yên, tương đương 9,4 nghìn tỷ đôla, tăng khoảng 215 tỷ đôla so với năm trước. Ngân sách bổ sung khổng lồ và các quỹ dự trữ đã được phân bổ để ứng phó với chi phí an sinh xã hội tăng vọt, trong đó có chăm sóc y tế, điều dưỡng và lương hưu. Các yếu tố khác bao gồm đại dịch vi-rút corona và giá tiêu dùng tăng.

Nợ chính phủ gồm 8,4 nghìn tỷ đôla là trái phiếu chính phủ, 624 tỷ đôla là chứng khoán chính phủ ngắn hạn cho các khoản tài chính ngắn hạn và 367 tỷ đôla là các khoản vay.

Chính phủ dự kiến phát hành trái phiếu mới trị giá khoảng 263 tỷ đôla để chi tiêu cho các khoản trong ngân sách ban đầu của năm tài chính 2023.