Tạm dừng cấp giấy tờ hành chính ở cửa hàng tiện lợi

Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Nhật Bản đã yêu cầu tạm thời dừng dịch vụ cấp giấy tờ hành chính ở cửa hàng tiện lợi bằng thẻ số định danh cá nhân (thẻ My Number).

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Kono Taro đã yêu cầu công ty điều hành tạm dừng dịch vụ.

Hệ thống này do một công ty con của Fujitsu vận hành và được khoảng 200 địa phương trên toàn quốc sử dụng.

Bộ cho biết đã nhận được 13 báo cáo về sự cố hệ thống kể từ tháng 3 vừa qua, tại các thành phố Yokohama, Kawasaki và quận Adachi của Tokyo.

Cụ thể, các địa phương trên báo cáo rằng giấy tờ hành chính như giấy chứng nhận đăng ký cư trú và hộ tịch đã được cấp cho người có tên khác với thông tin trên thẻ My Number. Bộ sẽ tìm hiểu nguyên nhân lỗi hệ thống này.

Bộ cũng cho biết thời điểm và thời gian tạm dừng dịch vụ đối với mỗi địa phương sẽ khác nhau.

Trong khi đó, văn phòng chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục cấp giấy chứng nhận vì chưa ghi nhận vấn đề tương tự.