Nhật Bản tăng cường ngăn chặn bán lại hàng miễn thuế

Nhật Bản sẽ tăng cường xử lý các hành vi trốn thuế liên quan đến việc bán lại hàng miễn thuế mà du khách nước ngoài mua ở Nhật Bản.

Bắt đầu từ tháng này, cư dân mua hàng miễn thuế của khách đến Nhật Bản sẽ có nghĩa vụ trả thuế tiêu dùng 10%.

Người nước ngoài không cư trú ở Nhật Bản không phải nộp thuế khi bán những mặt hàng đã mang ra khỏi Nhật Bản.

Tuy nhiên, giới chức Bộ Tài chính cho biết một số khách du lịch đã mua hàng miễn thuế với số lượng lớn rồi chuyển cho các công ty ở Nhật Bản bán lại với một khoản phí.

Giới chức bộ cho biết năm tài chính vừa qua, hải quan cửa khẩu đã truy thu thuế của những khách du lịch chuẩn bị xuất cảnh mà không mang theo hàng miễn thuế đã mua, với tổng số tiền cần truy thu là 2,2 tỷ yên (khoảng 16,3 triệu USD). Tuy nhiên, theo báo cáo, hải quan chỉ thu được 3% số tiền này.

Giới chức hy vọng việc tăng cường xử lý sẽ giúp ngăn chặn hành vi trốn thuế như vậy.