Các trang web của bộ tư pháp có thể đã bị tấn công

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang điều tra khả năng mối liên quan giữa nhóm tin tặc quốc tế có tên là "Anonymous" với việc các trang web của bộ có lúc ngừng hoạt động.

Bộ cho biết truy cập vào các trang web của bộ tiếp tục bị gián đoạn vào thứ Ba. Bộ cũng cho biết các trang web thuộc Văn phòng Công tố, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và những trang web khác cũng không thể truy cập được trong vài giờ. Tất cả các đơn vị bị ảnh hưởng đều trực thuộc bộ.

Trên tài khoản Twitter chính thức, bộ đã thông báo đang điều tra nguyên nhân gián đoạn.

Trước đó, một nhóm tin tặc tự xưng là "Anonymous" đăng trên mạng xã hội rằng đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào Bộ Tư pháp Nhật Bản. Nhóm tuyên bố mục đích của cuộc tấn công là để phản đối chính sách của Nhật Bản về người tị nạn.

Bộ nói rằng có biết về tuyên bố của nhóm và đang điều tra vấn đề này.