Tokyo mở trung tâm tư vấn điện thoại COVID-19

Hôm thứ Hai, chính quyền thành phố Tokyo đã khai trương một trung tâm tư vấn qua điện thoại dành cho những người lo ngại về nhiễm COVID-19. Việc này được tiến hành sau việc hạ cấp của căn bệnh này.

Những người có triệu chứng nhưng không có nơi thường đi khám bệnh và bệnh nhân tự dưỡng bệnh ở nhà đều có thể gọi cho trung tâm tư vấn này. Số điện thoại mới đã thay thế các số điện thoại trước đó được dành riêng cho những đối tượng này.

Dịch vụ mới sẽ tư vấn cho bệnh nhân có triệu chứng đột ngột xấu đi, và cũng sẽ giới thiệu các cơ sở y tế cho những người không có nơi khám bệnh thường xuyên. Trung tâm sẽ trả lời thắc mắc về việc sử dụng khẩu trang và tiêm chủng.

Việc tư vấn được thực hiện 24/7 và số điện thoại là 0120-670-440. Dịch vụ cung cấp tư vấn bằng 12 thứ tiếng, trong đó có tiếng Nhật, tiếng Anh, Trung Quốc và tiếng Việt.