40% thanh thiếu niên Nhật Bản muốn giáo dục miễn phí hết đại học

Một cuộc khảo sát đối với công dân Nhật Bản trong độ tuổi từ 10 đến 18 cho thấy 40% muốn chính phủ đưa việc miễn phí giáo dục từ cấp 3 trở đi trở thành ưu tiên hàng đầu trong các chính sách dành cho trẻ em.

Quỹ Nippon đã tiến hành khảo sát trực tuyến với 10.000 cá nhân vào tháng 3, trước khi chính phủ ra mắt Cơ quan Trẻ em và Gia đình vào ngày 1 tháng 4.

Người tham gia khảo sát có thể chọn nhiều câu trả lời cùng lúc.

Với câu hỏi muốn chính phủ ưu tiên điều gì trong các chính sách dành cho trẻ em, kết quả cho thấy:

- 40% chọn “miễn học phí từ cấp 3 trở đi”
- 37% chọn "tạo ra một xã hội không còn bắt nạt"
- Hơn 30% chọn “bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm”
- Hơn 30% chọn “lắng nghe thấu đáo tiếng nói của những trẻ em gặp khó khăn”

Câu hỏi về luật mới được Nhật Bản thông qua năm ngoái và có hiệu lực từ 1/4 vừa qua, liên quan đến bảo vệ nhân quyền của trẻ em và tôn trọng ý kiến của trẻ, khảo sát cho thấy chỉ 9% trả lời rằng biết rõ hoặc biết về luật này. 30% cho biết đã nghe nói về luật này, trong khi 62% trả lời rằng chưa bao giờ nghe đến bộ luật.

Bà Takahashi Eriko của Quỹ Nippon cho biết một số trẻ em đã trả lời khảo sát rằng các em thường do dự khi yêu cầu cha mẹ chi trả các khoản học tập vì tình hình tài chính của gia đình.

Bà cho biết chính phủ nên phổ biến kiến thức rằng trẻ em có quyền được tôn trọng ý kiến, cũng như đưa ra các biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình.