Người dân Nhật Bản bất đồng về sửa đổi Điều 9 Hiến pháp

Cuộc thăm dò của NHK về Hiến pháp Nhật Bản cho thấy khoảng 30% người dân Nhật Bản cho rằng cần sửa đổi Điều 9, tương đương với số người cho rằng việc sửa đổi là không cần thiết. Điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản có nội dung từ bỏ chiến tranh.

NHK đã tiến hành cuộc thăm dò vào tháng 4, trước thềm lễ kỷ niệm 76 năm Hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản vào ngày 3/5. Đây là khảo sát ngẫu nhiên qua điện thoại với đối tượng là 3.275 người trưởng thành. Khoảng 47% trong số này đã trả lời.

Có 35% số người trả lời cho biết Hiến pháp nói chung cần được sửa đổi, trong khi 19% nói không cần. Tỷ lệ này nhìn chung giống kết quả cuộc thăm dò do NHK thực hiện vào cùng kỳ năm ngoái.

Trong số những người ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, có 54% nói rằng cần phải đối phó với môi trường an ninh đang thay đổi xung quanh Nhật Bản, 22% cho rằng nên làm rõ quyền tự vệ của Nhật Bản và sự hiện diện của Lực lượng Phòng vệ, và 11% cho rằng các quyền mới nên được đưa vào Hiến pháp, chẳng hạn như quyền riêng tư và quyền môi trường. 6% nói rằng Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản là do Mỹ ép buộc.

Mặt khác, trong số những người nói rằng không cần thiết sửa đổi Hiến pháp, 64% cho biết muốn giữ nguyên Điều 9. Theo Điều 9, Nhật Bản sẽ không bao giờ duy trì các lực lượng quân sự trên bộ, trên biển và trên không, cũng như các phương thức tiềm năng khác để có thể tiến hành chiến tranh.

Trong số những người phản đối sửa đổi Hiến pháp, 14% nói rằng Hiến pháp bảo vệ các quyền cơ bản của con người, 12% cho rằng Hiến pháp vốn đã được công chúng chấp nhận rộng rãi và 6% cho rằng sửa đổi Hiến pháp sẽ làm tổn hại đến quan hệ với các nước châu Á.

Về Điều 9, 32% cho rằng sửa đổi là cần thiết trong khi 30% cho rằng không cần thiết. Trong khi đó, 34% cho biết họ không thể trả lời có nên sửa đổi nó hay không. Tỷ lệ này gần giống như trong cuộc thăm dò năm ngoái.

Khi được hỏi về việc chính phủ quyết định tăng cường khả năng phản công nhắm vào các căn cứ phóng tên lửa, 25% số người trả lời cho rằng quyết định này vi phạm Điều 9, 20% nói rằng không vi phạm, và 49% nói rằng không thể trả lời được rằng động thái này có vi phạm Điều 9 hay không.