Dưới 10% nói nhân quyền LGBTQ được bảo vệ ở Nhật Bản

Một cuộc khảo sát của NHK cho thấy chưa tới 10% người Nhật cho rằng nhân quyền của người thuộc nhóm tính dục thiểu số (LGBTQ) được bảo vệ ở Nhật Bản.

NHK đã tiến hành khảo sát qua điện thoại ngẫu nhiên vào đầu tháng 4, trước dịp kỷ niệm 76 năm Hiến pháp sau chiến tranh của Nhật Bản vào ngày 3/5. Trong số 3.275 người được hỏi, có 1.544 người đã phản hồi, chiếm khoảng 47%.

Kết quả cho thấy, khi được hỏi liệu nhân quyền của người LGBTQ có được bảo vệ hay không, có 9% trả lời là có, trong khi 42% cho rằng không, và 41% không rõ.

Khi được hỏi liệu hôn nhân đồng giới có nên được công nhận hợp pháp ở Nhật Bản hay không, 44% cho rằng nên, 15% cho rằng không nên, và 37% không rõ.

Về lý do nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, 33% đề cập đến những thiệt thòi như thiếu một số dịch vụ hành chính cho các cặp đôi chưa lập gia đình, 26% cho rằng hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở các nước khác, và 25% cho rằng không hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là vi phạm Hiến pháp, vốn đảm bảo sự bình đẳng theo pháp luật.

Trong số những người phản đối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, 53% cho rằng hôn nhân là kết hợp giữa nam và nữ, 23% viện dẫn các giá trị truyền thống của Nhật Bản, và 8% cho rằng Hiến pháp phủ nhận hôn nhân đồng giới.