53,3% bệnh nhân ung thư ở Nhật trung bình sống được thêm 10 năm

Số liệu mới nhất do Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản công bố cho thấy tỷ lệ bệnh nhân ung thư ở Nhật sống được trung bình 10 năm là 53,3%.

Con số trên bao gồm hơn 340.000 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tại các bệnh viện chuyên khoa ung thư và các bệnh viện khác trên toàn quốc trong năm 2010. Trung tâm phân tích tình trạng của những người này, 10 năm sau khi được chẩn đoán là mắc ung thư.

Tính theo loại thì tỷ lệ sống 10 năm của bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp dạng nhú và dạng nang là cao nhất với 91%, tiếp theo là bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến là 84,3%.

Tỷ lệ sống được 10 năm của những người mắc ung thư vú ở nữ giới là 83,1% và tỷ lệ bệnh nhân ung thư tử cung là 79,3%.

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy có tỷ lệ sống được 10 năm là thấp nhất với 5,4%, tiếp theo là bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ với 5,8%.

Con số mới nhất thấp hơn so với những con số được công bố trong nghiên cứu trước đó. Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản cho biết từ nay họ sẽ sử dụng một phương pháp tính toán khác được sử dụng trên toàn thế giới.