Nhật Bản tăng 5,8% giá bán lúa mì nhập khẩu

Giá lúa mì nhập khẩu mà chính phủ Nhật Bản bán cho các công ty xay xát dự kiến sẽ tăng 5,8%. Tuy nhiên, chính phủ cho biết mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng nếu sử dụng phương pháp tính toán thông thường.

Giá 1 tấn lúa mì sẽ tăng lên mức kỷ lục là 76.750 yên tương đương khoảng 576 đôla.

Chính phủ cho biết giá bán cho các công ty xay xát có thể đã tăng hơn 13% nếu giá được tính toán dựa trên các số liệu trong năm qua.

Thay vào đó, chính phủ không tính khoảng thời gian giá tăng bất thường do cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine mà sử dụng các con số của 6 tháng trước đó.

Kết quả là đã hạn chế được mức tăng chỉ ở mức 5,8%.

Tuy nhiên, chính phủ cho biết cần tới 10 tỷ yên để bù đắp khoản chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá bán cho các công ty xay xát.

Khoảng 90% lượng lúa mì tiêu thụ trong nước là lúa mì nhập khẩu. Để đảm bảo nguồn cung, chính phủ mua số lượng lớn lúa mì nhập khẩu, sau đó bán cho các công ty xay xát.