Nhật Bản: Niềm tin kinh doanh ở mức âm

Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản quý vừa qua ở mức âm, lần đâu tiên trong ba quý gần đây. Bi quan trong lĩnh vực sản xuất được coi là nguyên nhân chính.

Một khảo sát của chính phủ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 cho thấy kết quả là âm 3 điểm.

Kết quả âm có nghĩa là phần lớn những doanh nghiệp trả lời cho rằng điều kiện kinh doanh đã trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ số này ở mức dương trong hai quý liên tiếp bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái khi ảnh hưởng của đại dịch vi-rút corona giảm đi.

Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất đứng ở mức âm 10,5. Các công ty trong ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm cho biết tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chi phí nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao.

Trong khi đó, đối với nhóm doanh nghiệp phi sản xuất, chỉ số này là dương 0,6. Lĩnh vực dịch vụ được hưởng lợi khi nhu cầu đi lại và lưu lượng khách du lịch trong nước tăng lên.

Các công ty lớn kỳ vọng sẽ có cải thiện trong quý tới. Chỉ số về triển vọng ở mức dương 0,7.

Bộ tài chính cho biết nền kinh tế đang phục hồi vừa phải mặc dù vẫn còn một số điểm yếu.