Giá sản xuất tăng trong tháng 2 nhưng tốc độ giảm

Giá hàng hóa giao dịch giữa các công ty ở Nhật Bản đã tăng trong tháng 2. Tuy nhiên, tốc độ tăng chậm hơn so với tháng trước do chi phí năng lượng tăng chậm lại.

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 2 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số này đã tăng 24 tháng liên tiếp, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với mức 9,5% của tháng 1.

Giá dầu thô tương đối thấp hơn trong khi giá điện và khí đốt thành phố tăng. Tốc độ tăng chậm lại ở mức 33,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ trợ giá của chính phủ. Tốc độ tăng này thấp hơn mức 49% ghi nhận trong tháng 1.

Tuy nhiên, 87% mặt hàng được khảo sát tăng giá.

Trong khi đó, chỉ số giá nhập khẩu tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước tính theo đồng yên.

Tốc độ tăng đã giảm mạnh so với đỉnh điểm vào tháng 7 năm ngoái, khi giá nhập khẩu tăng gần 50%.