Lương thực tế tháng 1 ở Nhật Bản giảm

Lương thực tế của người lao động Nhật Bản tháng 1 đã giảm với mức mạnh nhất trong gần 9 năm qua. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sau khi đã điều chỉnh lạm phát là hơn 4%.

Số liệu sơ bộ cho thấy mức giảm trong tháng là 4,1% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp lương thực tế giảm và đã giảm với mức mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2014, sau khi tăng thuế tiêu dùng.

Lương trung bình của người lao động tăng 0,8% tính theo đồng yên, bao gồm cả làm thêm giờ là 276.857 yên, tương đương khoảng 2.000 đôla. Tuy nhiên, mức tăng không theo kịp lạm phát.

Bộ lao động cho biết mức tăng lương tổng thể tương đối ít trong những tháng gần đây dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lương thực tế.

Bộ cho biết giá cả vẫn tiếp tục leo thang và nói rằng sẽ theo dõi kết quả nội dung đàm phán lương mùa xuân giữa công đoàn và doanh nghiệp.