JAXA sẽ phóng tên lửa H3 mới vào ngày 6/3

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết sẽ phóng tên lửa chủ lực H3 mới của Nhật Bản vào thứ Hai.

JAXA đã hủy kế hoạch phóng tên lửa vào ngày 17/2 do trục trặc hệ thống.

JAXA giải thích rằng một hệ thống điều khiển đã phát hiện bất thường và tín hiệu đánh lửa không được gửi đến các tên lửa đẩy.

JAXA cho biết không phát hiện hư hại nào, cả ở tên lửa đẩy và vệ tinh quan sát Trái Đất mà tên lửa chở theo cũng như các thiết bị trên mặt đất.

Sau 30 năm, tên lửa H3 là tên lửa lớn đầu tiên Nhật Bản chế tạo trong nước. Theo kế hoạch ban đầu, tên lửa sẽ được phóng lên vào năm tài chính 2020 nhưng đã bị lùi lại, một phần do những khó khăn trong quá trình chế tạo động cơ chính mới.