CPI Tokyo cải thiện nhờ trợ giá của chính phủ

Dữ liệu mới cho thấy lạm phát ở thủ đô của Nhật Bản đã giảm lần đầu tiên sau hơn 1 năm trong bối cảnh trợ giá của chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Giới chức chính phủ cho biết giá tiêu dùng trong tháng 2 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, không tính mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Như vậy, lạm phát đã giảm hẳn 1 điểm phần trăm so với mức 4,3% của tháng 1.

Kết quả này phản ánh tác động của chương trình chính phủ trợ giá cho chi phí năng lượng của hộ gia đình, dẫn tới tiền điện giảm 1,7%. Tiền điện đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2021.

Tiền gas tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã giảm so với tháng 1.

Giới chức chính phủ ước tính lạm phát trong tháng 2 giảm tới 1 điểm % so với tháng 1 gần như hoàn toàn là nhờ tác động trợ giá của chính phủ.

Tuy nhiên, chi phí thực phẩm vẫn là yếu tố đáng quan tâm. Giá thực phẩm tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, không kể thực phẩm tươi sống. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/1976.