Số ca sinh ở Nhật Bản lần đầu thấp hơn 800.000

Trong năm 2022, số trẻ sinh ra tại Nhật Bản đã giảm xuống dưới 800.000, lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được thu thập từ hơn 120 năm trước.

Theo bộ y tế và phúc lợi, số liệu sơ bộ cho thấy có 799.728 trẻ, trong đó có trẻ là công dân nước ngoài, sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2022. Con số này giảm 43.169 trẻ, tức giảm 5,1%, so với năm 2021, và giảm năm thứ 7 liên tiếp.

Chính phủ bắt đầu thu thập số liệu này từ năm 1899.

Năm 2017, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia dự báo rằng số ca sinh sẽ không giảm xuống dưới 800.000 cho đến năm 2030. Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm nhanh hơn dự kiến.

Các quan chức bộ y tế cho biết tình hình này là một cuộc khủng hoảng có thể thay đổi nền tảng xã hội và kinh tế. Họ cho biết số ca sinh giảm có vẻ là do sự kết hợp của nhiều yếu tố khiến người trẻ không muốn kết hôn, sinh con và nuôi con.