Thông qua dự luật về tuổi thọ nhà máy điện hạt nhân

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một loạt dự luật cho phép các nhà máy điện hạt nhân hoạt động lâu hơn giới hạn 60 năm hiện nay.

Hôm thứ Ba, Nội các đã thông qua các sửa đổi luật, trong đó có luật điều chỉnh ngành điện và quy định về lò phản ứng hạt nhân.

Chính phủ giải trình rằng động thái này nằm trong khuôn khổ kế hoạch hiện thực hóa một xã hội trung hòa các-bon.

Theo các dự luật mới, nhà máy điện hạt nhân có thể tiếp tục hoạt động sau thời hạn 60 năm, không bao gồm thời gian kiểm tra và thử nghiệm.

Các dự luật yêu cầu sau khi nhà máy hoạt động được 30 năm, trang thiết bị phải được kiểm tra ít nhất 10 năm một lần xem có xuống cấp không. Sau đó nhà máy phải lên kế hoạch quản lý và phải được Cơ quan Quản lý Hạt nhân (NRA) phê duyệt.

Cơ chế mới cũng sẽ được thiết lập để thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Chính phủ sẽ phê duyệt dự án xây dựng cáp điện và doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được trợ cấp.

Chính phủ dự kiến các dự luật sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp hiện đang diễn ra. Dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận tích cực về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cũng như các chính sách năng lượng.