Hoàng tự Akishino dự lễ đăng quang của Vua Charles III

NHK được biết rằng chính phủ và Cục Hoàng gia Nhật Bản đang bố trí để Hoàng tự và Hoàng tự phi Akishino tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III của Anh vào tháng 5.

Các nguồn tin cho biết Anh đã gửi lời mời tham dự sự kiện tổ chức vào ngày 6 tháng 5 tại Tu viện Westminster ở London.

Hoàng gia Nhật Bản và hoàng gia Anh luôn có mối quan hệ thân thiết.

Năm 1953, Thái thượng hoàng Akihito, khi đó là Thái tử, đã thay mặt cho cha là Thiên hoàng Showa, tham dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã tham dự tang lễ của Nữ hoàng vào tháng 9 năm ngoái.