Bosai Q&A (93) Ứng phó thảm họa từ góc nhìn của phụ nữ ① Số lượng nhân viên ứng phó thảm họa là nữ còn ít

Nhật Bản thường xuyên phải hứng chịu các thiên tai như mưa lớn hay động đất. Một trong những vấn đề cấp bách nhất là đề ra các biện pháp ứng phó thảm họa từ góc nhìn của phụ nữ. Tuy nhiên theo khảo sát của chính phủ, có hơn 60% địa phương trên cả nước không có nhân viên nữ phụ trách ứng phó thảm họa. Đây sẽ là chủ đề đầu tiên được chúng tôi giới thiệu trong loạt bài mới về ứng phó thảm họa từ góc nhìn của phụ nữ.

Chính phủ lần đầu tiên tiến hành khảo sát đối với 1.741 địa phương trên cả nước về tỉ lệ nhân viên ứng phó thảm họa là nữ. Theo kết quả công bố tháng 5 năm ngoái, có 1.078 địa phương, tương đương 61,9%, không có nhân viên ứng phó thảm họa là nữ. Ở một số tỉnh như Nagano, Toyama và Iwate thì có hơn 80% địa phương không có nhân viên nữ.

Trái lại, ở Tokyo chỉ có khoảng 20% số địa phương không có nhân viên ứng phó thảm họa là nữ, tiếp sau là Shizuoka và Osaka. Tất cả 23 quận trung tâm Tokyo đều có nhân viên nữ.

Tỉ lệ trung bình số nhân viên ứng phó thảm họa là nữ trên toàn quốc là 9,9%. Tính đến tài khóa 2018 kết thúc vào tháng 3/2019, phái nữ chiếm 31% tổng số vị trí nhân viên trong chính quyền địa phương. Các số liệu này cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa tỉ lệ nhân viên hành chính là nữ với tỉ lệ nhân viên ứng phó thảm họa là nữ.

Thông tin này được cập nhật đến ngày 23/2 và cũng được đăng trên trang web và các trang mạng xã hội của NHK World JAPAN.