Bosai Q&A (92) Bổ sung cảnh báo chuyển động nền dài vào hệ thống cảnh báo sớm động đất ⑤ Vận dụng hệ thống cảnh báo mới

Từ ngày 1/2, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã bổ sung các dịch chuyển mặt đất trong thời gian dài (chuyển động nền dài) vào hệ thống cảnh báo sớm động đất. Phần hôm nay giới thiệu về biện pháp ứng phó trong các tòa nhà cao tầng, cũng như tại NHK.

Bắt đầu từ năm 2013, một công ty bất động sản lớn quản lý và vận hành các tòa nhà cao tầng đã sử dụng hệ 1 thống riêng nhằm ứng phó với chuyển động nền dài. Hệ thống được thiết kế để gửi thông báo bằng âm thanh và hình ảnh tới bộ phận kiểm soát thảm họa sau khi phát hiện được chuyển động nền dài. Thiết bị đo địa chấn đặt trong tòa nhà cho phép cung cấp nhanh dự đoán nơi nào trong tòa nhà có thể chịu hư hại hoặc tầng nào sẽ bị rung lắc nhiều nhất.

Nếu tâm chấn động đất ở xa, tòa nhà sẽ nhận được cảnh báo động đất về chuyển động nền dài trước khi có rung lắc. Công ty bất động sản cho biết có thể lập tức dừng hoạt động toàn bộ thang máy ở tầng gần nhất, đồng thời thông báo toàn bộ các tầng trong tòa nhà trước khi xảy ra rung lắc.

Còn tại NHK, sau khi có cảnh báo, thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên các màn hình TV. Nếu có dự báo dư chấn mạnh ở các khu vực và các tỉnh khác, sẽ có thông tin bằng phụ đề trên màn hình TV cho từng khu vực.

Trên hệ phát thanh trong nước của NHK, cảnh báo động đất khẩn cấp được phát bằng âm thanh tự động và thính giả sẽ được cung cấp thông tin về khu vực trong phạm vi cảnh báo, đồng thời tên khu vực và địa phương sẽ được bổ sung vào danh sách cảnh báo.

Thông tin được cập nhật đến ngày 22/2.

Thông tin cũng có trên trang web và các trang mạng xã hội của NHK World JAPAN.