Chính phủ chất vấn tổ chức từng được gọi là Giáo hội Thống nhất

Bộ giáo dục và văn hóa Nhật Bản đã thực thi quyền pháp lý của chính phủ để chất vấn một tổ chức tôn giáo từng được gọi là Giáo hội Thống nhất.

Tổ chức này đang bị giám sát chặt chẽ với cáo buộc tiến hành hoạt động tiếp thị mờ ám và khuyến khích thành viên quyên góp các khoản tiền lớn.

Hôm thứ Ba, bộ đã gửi hồ sơ cho tổ chức này, theo đó yêu cầu trả lời chi tiết về cách thức quản lý, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác trước ngày 9/12.

Đây là lần đầu tiên chính phủ thực thi quyền chất vấn một tổ chức tôn giáo.

Trước đó, bộ đã chuẩn bị chất vấn tổ chức từng được gọi là Giáo hội Thống nhất này, dựa trên cơ sở rằng tổ chức nhận phán quyết phải bồi thường ít nhất 1,4 tỷ yên tức 9,9 triệu đôla Mỹ, trong 22 vụ kiện dân sự.

Nếu phát hiện bằng chứng cho thấy tổ chức có liên quan tới các hành vi phạm pháp và gây hại đáng kể cho phúc lợi công cộng, bộ sẽ xem xét ra chỉ thị tòa án để giải tán tổ chức này.