Chất vấn nhóm tôn giáo về vấn đề con nuôi

Chính quyền trung ương và Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã gửi văn bản tới nhóm tôn giáo trước đây có tên là Giáo hội Thống nhất chất vấn về việc thu xếp nhận con nuôi.

Nhóm tôn giáo từng có tên là Giáo hội Thống nhất đã khuyến nghị những tín đồ không có con được phép nhận con của các thành viên khác làm con nuôi. Tổ chức này cho biết từ năm 1981, nhóm đã thu xếp việc nhận con nuôi liên quan đến 745 trẻ em.

Các luật sư cho biết đã trao đổi với con cái của một số tín đồ. Những người con này nói rằng họ được nhận làm con nuôi dựa trên tín ngưỡng của cha mẹ.

Một số chuyên gia cho rằng việc thu xếp nhận con nuôi mà không có giấy phép có thể vi phạm pháp luật về trung gian giới thiệu con nuôi.

Hôm thứ Ba, Bộ phúc lợi và Chính quyền Thủ đô Tokyo đã gửi văn bản chất vất đến trụ sở chính của nhóm ở Tokyo để điều tra hoạt động thu xếp nhận con nuôi.

Hai cơ quan này cũng sẽ yêu cầu nhóm làm rõ quy trình nhận con nuôi, sự tham gia của nhóm và hồ sơ lưu trữ về việc nhận con nuôi. Các quy trình này có nêu trong các ấn phẩm của nhóm.

Nhà chức trách yêu cầu nhóm nộp câu trả lời muộn nhất là ngày 5/12.

Nhà chức trách cho biết nếu xác định được bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, thì sẽ cân nhắc biện pháp xử lý cần thiết.