Phần lớn người lao động bị ảnh hưởng của bão giá

Một khảo sát gần đây tại Nhật Bản cho thấy cứ 10 người lao động thì có 9 người gặp khó khăn do vật giá tăng cao. Nhiều người nói rằng họ không hy vọng sớm được tăng lương để bù đắp khó khăn.

Trong tháng 10, công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life Insurance tiến hành một cuộc thăm dò trực tuyến và nhận được phản hồi từ hơn 5.000 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Kết quả cho thấy trong số những người được hỏi, 52% cho biết “đang cảm nhận được" tác động của giá cả leo thang, còn 36% cho biết chi phí sinh hoạt tăng cao gây ra “một số” tác động.

Phần lớn những người trả lời “cảm nhận được” tác động cho biết đã cắt giảm chi tiêu. Một số người giảm bớt mua thực phẩm, hoãn đi du lịch và các hoạt động giải trí khác. Nhiều người cắt giảm mua sắm quần áo.

Giá cả leo thang xảy ra đúng vào thời điểm khó khăn. Chỉ có 30% người lao động nói có thể sẽ được tăng lương trong năm nay, trong khi 11% thậm chí sắp bị cắt giảm lương.

Theo Sumitomo Life Insurance, khảo sát cho thấy rõ tác động kép của giá cả leo thang và chậm tăng lương.