Cảnh sát Nhật thẩm vấn không phù hợp người đi đường

Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã xác nhận năm ngoái trên toàn quốc có 6 trường hợp thẩm vấn người đi đường mang tính phân biệt chủng tộc.

Việc thẩm vấn phân biệt chủng tộc là việc cảnh sát thẩm vấn người đi đường dựa trên chủng tộc, màu da và quốc tịch, một vấn đề quốc tế đáng quan tâm.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã tiến hành khảo sát các sở cảnh sát tỉnh và các ủy ban an toàn công cộng trên toàn quốc.

Kết quả là đã xác nhận được có 2 trường hợp ở Tokyo, 2 trường hợp ở tỉnh Kanagawa, 1 ở Osaka và 1 ở Miyagi.

Trong một trường hợp, một sĩ quan cảnh sát hỏi quốc tịch của một người đi đường với cách nói thô lỗ.

Trong một trường hợp khác, một sĩ quan cảnh sát yêu cầu một người xuất trình thẻ cư trú chỉ vì tên của người đó trông giống như tên người nước ngoài.

Cũng trong một trường hợp khác, một sĩ quan đặt câu hỏi với một người có tết tóc nói rằng trước đây đã có một người điệu đà như vậy đã sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Cảnh sát quốc gia nói rằng không ai trong số các sĩ quan cảnh sát này có ý định phân biệt đối xử.

Nhưng họ cho biết muốn thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn những lời nói hoặc hành vi không phù hợp, có thể bị cho là phân biệt đối xử hoặc định kiến.