Cập nhật số ca nhiễm COVID-19

Bộ y tế Nhật Bản cho biết đã ghi nhận thêm 7.899 ca nhiễm vi-rút corona tại Tokyo vào thứ Sáu.

Số ca nhiễm tăng 4.801 ca so với thứ Sáu tuần trước, và là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm trong ngày tăng so với một tuần trước đó.

Số bệnh nhân nặng phải sử dụng máy thở hoặc máy tim phổi nhân tạo ECMO tại Tokyo là 20 ca, tăng 2 ca so với thứ Năm.

Giới chức cũng ghi nhận 7 ca tử vong.

Trên cả nước, giới chức ghi nhận 74.093 ca nhiễm mới và 81 ca tử vong vào thứ Sáu.

Số bệnh nhân nặng phải sử dụng máy thở hoặc máy tim phổi nhân tạo ECMO là 210 ca, tăng 22 ca so với thứ Năm.