Nhật Bản có thể sớm thực hiện quyền chất vấn tổ chức tôn giáo

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Nhật Bản, bà Nagaoka Keiko, dự kiến sẽ thông báo vào thứ Sáu rằng chính phủ sẽ thực hiện quyền chất vấn một nhóm tôn giáo trước đây có tên là Giáo hội Thống nhất. Nhóm này bị cáo buộc đã kêu gọi các khoản quyên góp lớn từ các tín đồ và thực hiện các hoạt động tiếp thị đáng ngờ, được gọi là bán hàng tâm linh.

Hôm thứ Ba, hội đồng chuyên gia của Bộ đã thông qua các tiêu chí để thực hiện quyền đặt câu hỏi.

Các tiêu chí này cho phép chất vấn các thành viên của các nhóm tôn giáo nếu những người này bị nghi ngờ vi phạm pháp luật nhiều lần hoặc khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Bộ đã so sánh các trường hợp liên quan đến Giáo hội Thống nhất trước đây với các tiêu chí này để đánh giá xem có thể thực hiện quyền điều tra hay không.

Bộ sẽ soạn thảo các câu hỏi và lý do vì sao đưa ra những câu hỏi này và cuối tháng này sẽ đệ trình bản thảo lên hội đồng quản lý các tổ chức tôn giáo mang tính pháp nhân. Sau đó, Bộ sẽ thực hiện quyền chất vấn nhóm tôn giáo này.

Nếu biết được những sự việc có thể dựa vào đó để ra lệnh giải tán thì Bộ sẽ xem xét yêu cầu tòa án ra lệnh giải tán ngay cả khi cuộc chất vấn đang diễn ra.

Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ thực hiện quyền chất vấn kể từ khi luật về vấn đề này được đề ra khi sửa đổi luật pháp vào năm 1996.