Động đất mạnh ở tỉnh Ibaraki

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh đã xảy ra ở tỉnh Ibaraki vào tối thứ Tư. Trận động đất có chấn độ tối đa là 5 cộng trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng cho biết động đất xảy ra ở phía Nam của tỉnh Ibaraki với tâm chấn sâu 51 km. Cơ quan nói động đất có độ lớn (M) 4,9.