Chi tiết can thiệp thị trường tiền tệ hồi tháng 9

Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố chi tiết về các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ kỷ lục gần đây của chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Dữ liệu từng ngày trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 cho thấy tất cả các giao dịch mua diễn ra chỉ trong một ngày.

Chính phủ và BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đã bán gần 20 tỷ đôla vào ngày 22/9 và mua hơn 2,83 nghìn tỷ yên nhằm nâng giá đồng yên Nhật.

Ngay sau động thái này, đồng yên Nhật đã tăng hơn 5 yên so với đồng đôla. Tuy nhiên, đồng yên lại nhanh chóng trượt giá, vì vậy chính phủ và ngân hàng trung ương đã can thiệp một lần nữa vào ngày 21/10 trong giờ giao dịch ở New York.

Bộ cho biết dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản vào cuối tháng 10 ở mức dưới 1,2 nghìn tỷ đôla. Tài sản này có vai trò là quỹ cho các hoạt động can thiệp vào thị trường.