Nhật Bản: Cảnh báo về làn sóng COVID thứ 8

Trong những ngày gần đây, ngày càng có nhiều người ở miền đông Nhật Bản dương tính với COVID-19. Tốc độ lây nhiễm đang tăng nhanh chóng. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 đang đến gần.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng lên hằng tuần ở tất cả 47 tỉnh, tăng mạnh ở miền đông Nhật Bản.

Tính đến thứ Hai, tỷ lệ tăng trung bình hằng tuần tại tỉnh Miyagi là ở 72%, và Tokyo là 53%.

Giáo sư Tateda Kazuhiro thuộc Đại học Toho, thành viên ban cố vấn về vi-rút corona của chính phủ, nói rằng theo số liệu mới nhất, tỷ lệ ca dương tính trong tổng số ca xét nghiệm ở Tokyo là gần 30%.

Ông nói rằng dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tỷ lệ ca dương tính thường tăng lên trước khi bắt đầu một làn sóng lây nhiễm mới. Số liệu mới nhất là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 đang đến gần.