Ngân sách chương trình phòng vệ trung hạn mới của Nhật khoảng 325 tỷ đôla

Bộ Phòng vệ Nhật Bản ước tính rằng chương trình phòng vệ trung hạn tiếp theo sẽ tiêu tốn khoảng 48 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 325 tỷ đôla Mỹ, trong thời gian 5 năm.

Chính phủ đang nỗ lực cho tới cuối năm nay sẽ sửa đổi 3 văn kiện phòng vệ quan trọng, bao gồm cả chương trình trung hạn nhằm tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng vệ của Nhật Bản.

Các quan chức của Bộ đã tính toán mức chi tiêu cần thiết cho chương trình trung hạn bắt đầu từ tháng 4 tới, tức là khi năm tài chính 2023 bắt đầu.

Dự kiến ngân sách dành cho chương trình trung hạn mới là 48 nghìn tỷ yên, tức gấp khoảng 1,7 lần mức của chương trình trung hạn hiện tại, bắt đầu vào năm tài chính 2019.

Bộ Tài chính cho biết việc tăng chi tiêu cho phòng vệ sẽ đòi hỏi nguồn tài chính ổn định.