Địa phương Nhật Bản truyền trực tiếp họp hội đồng để kiểm tra ngủ gật

Hội đồng thành phố Ichikawa ở tỉnh Chiba, gần Tokyo, đã bắt đầu truyền trực tiếp các phiên họp toàn thể qua YouTube, thậm chí quay mặt các thành viên tham dự.

Động thái này diễn ra sau khi hội đồng nhận hơn 100 lời phàn nàn của người dân. Một số nói rằng các thành viên ngủ gật hoặc đọc sách có vẻ không liên quan tới các chủ đề tranh luận trong các phiên họp, và kêu gọi xử lý các thành viên hội đồng thiếu nghiêm túc.

Hội đồng vốn quay phim các thành viên đặt câu hỏi trong phiên họp, và giờ đây sẽ quay cả các thành viên khác trong phòng.

Các video này sẽ được công khai để kiểm tra hoạt động của các thành viên. Hội đồng hy vọng điều này sẽ giúp họ tập trung tham gia họp.

Một thành viên hội đồng hoan nghênh đông thái này và bày tỏ hy vọng các cuộc tranh luận trong tương lai sẽ được cải thiện. Một người khác cho rằng cần có biện pháp để các phiên hỏi đáp không trở nên tẻ nhạt.

Chủ tịch hội đồng Matsunaga Osami bày tỏ mong muốn rằng biện pháp này sẽ giúp tất cả các thành viên giành lại sự tin tưởng của người dân.