Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường tiền tệ

Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường hối đoái để nâng giá đồng yên.

Một quan chức cao cấp của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết mục đích của việc can thiệp lần này là ngăn không để đồng yên giảm giá hơn nữa so với đồng đô la Mỹ.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, chính phủ Nhật Bản mới lại can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng cách mua vào đồng yên như vậy.