Đồng yên giảm xuống mức 145 yên đổi 1 đôla Mỹ

Hôm nay thứ Năm, đồng yên Nhật đã giảm mạnh so với đồng đôla Mỹ khi giao dịch ở mức 145 yên đổi 1 đôla. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1998.