Giới chức kêu gọi người dân ở tỉnh Miyazaki tiếp tục cảnh giác

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chuyển từ cảnh báo đặc biệt về mưa lớn sang cảnh báo về mưa lớn đối với tỉnh Miyazaki.