Thông báo chú ý sóng thần đối với Miyakojima và Yaeyama được dỡ bỏ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ thông báo chú ý sóng thần đối với khu vực đảo Miyakojima và quần đảo Yaeyama của tỉnh Okinawa.