Thông báo chú ý sóng thần đối với Miyakojima, Yaeyama

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra thông báo chú ý sóng thần đối với Đảo Miyakojima và quần đảo Yaeyama của tỉnh Okinawa.