Cảnh báo đặc biệt về mưa lớn đối với tỉnh Miyazaki

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đặc biệt về mưa lớn đối với tỉnh Miyazaki.