Cảnh báo đặc biệt đối với tỉnh Kagoshima

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đặc biệt về gió mạnh, sóng cao, nước dâng do bão đối với tỉnh Kagoshima.