Bosai - Ứng phó thảm họa (51) Hỗ trợ công đối với nạn nhân lũ lụt ③ Hệ thống giảm và miễn các khoản vay nợ đối với nạn nhân thảm họa

Khi nhà ở của bạn bị ngập do bão hoặc do lụt, bạn có thể sử dụng các hệ thống hỗ trợ công cộng khác nhau. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách làm thế nào để nộp hồ sơ xin được hưởng các chương trình hỗ trợ như vậy ở Nhật Bản. Trong phần 3 hôm nay, chúng tôi nói về hệ thống hỗ trợ giảm và miễn các khoản vay nợ đối với nạn nhân của thảm họa.

Những người chịu thiệt hại về nhà cửa và có tài sản đang thế chấp được khuyên nên cân nhắc sử dụng hệ thống hỗ trợ giảm và miễn các khoản vay nợ dành cho đối tượng bị thiệt hại bởi thảm họa. Theo chương trình này, nếu đáp ứng được những điều kiện nhất định, các khoản vay của bạn sẽ được giảm hoặc được miễn không phải trả, và cũng không phải làm các thủ tục phá sản.

Ngoài ra, bạn vẫn có thể giữ số tiền gửi và tiền tiết kiệm lên đến khoảng 5 triệu yên, tương đương khoảng 35.000 đô la, để ổn định lại cuộc sống.

Để sử dụng hệ thống này, cần đăng ký với tổ chức tài chính nơi bạn đã vay. Nếu không rõ mình có thuộc đối tượng của chương trình này hay không, nên mang Giấy chứng nhận thiên tai của bạn đến xin tư vấn của đoàn luật sư địa phương. Về nguyên tắc, bạn sẽ không phải trả chi phí tư vấn pháp lý.

Để đủ điều kiện tham gia hệ thống này, cần phải đáp ứng được các yêu cầu chứng minh thu nhập. Trên nguyên tắc, nếu bạn sử dụng chương trình này, đơn vị bảo lãnh sẽ không bị yêu cầu hoàn trả khoản vay và những thông tin bất lợi sẽ không bị ghi lại ở các cơ quan tín dụng.

Thông tin được cập nhật đến ngày 14/9 và được đăng trên trang web và các trang mạng xã hội của NHK World JAPAN.