Hơn 1.000 cuộc gọi về Giáo hội Thống nhất

Một đường dây nóng của chính phủ Nhật Bản dành cho những người có vấn đề liên quan đến một nhóm tôn giáo trước đây gọi là Giáo hội Thống nhất đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi trong 5 ngày.

Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đã nhất trí thiết lập đường dây nóng từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 9 để hỗ trợ những người là nạn nhân của các hoạt động của nhóm này, ví dụ như mua bán tâm linh.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp Hanashi Yasuhiro cho biết có 1.002 người đã gọi đến trong 5 ngày đầu tiên.

Bộ trưởng Hanashi nói rằng hầu hết những người gọi đến đều gặp vấn đề về tiền bạc. Một số người cho biết đang sống trong cảnh nghèo khó, một số người muốn được tư vấn xem nên làm thế nào với họ hàng là tín đồ của nhóm.

Đường dây nóng ban đầu bị nghẽn do nhiều người gọi đến, nhưng ông Hanashi cho biết giờ đây đường dây đã dễ tiếp cận hơn vì họ đã tăng số lượng nhân viên.

Cũng theo bộ trưởng Hanashi, trước tiên chính phủ sẽ xem xét cách thức giúp đỡ các nạn nhân thông qua pháp luật hiện hành và sẽ tạo một môi trường để những người gặp khó khăn có thể dễ dàng được tư vấn.