Chỉ số niềm tin kinh doanh đạt kết quả dương

Chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản đạt kết quả dương lần đầu tiên trong 3 quý.

Khảo sát mới nhất của chính phủ về niềm tin kinh doanh cho thấy chỉ số này tăng 1,3 điểm lên dương 0,4 điểm trong quý từ tháng 7 đến tháng 9.

Chỉ số dương có nghĩa là phần lớn doanh nghiệp cho rằng điều kiện kinh doanh đã được cải thiện.

Chỉ số đối với các doanh nghiệp sản xuất chế tạo lớn đạt dương 1,7. Chỉ số đối với các hãng sản xuất ô tô và nhà cung cấp phụ tùng đã tăng vọt lên thành dương 18,3.

Kết quả này có được nhờ tình trạng thiếu phụ tùng phần lớn đã được khắc phục sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch vi-rút corona.

Ngược lại, niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phi sản xuất đạt âm 0,2, giảm 3,6 điểm so với quý trước.

Chi phí vận hành tăng khiến niềm tin kinh doanh của các nhà bán lẻ giảm. Chi phí đầu vào và chi phí tiện ích tăng do đồng yên yếu.